Intro Sencer Corlu AR.mp4

ChatGPT and HeyGen generated

Arabic


Intro Sencer Corlu ENG.mp4

ChatGPT and HeyGen generated

English


Dr. Corlu has worked on mathematics teacher education, STEM Education, and international schools. He is the principal investigator of the externally-funded STEM: Integrated Teaching Project. One outcome of his project is the earlySTEM program, consisting of 35 books used by over 50,000 students and their teachers each year. Dr. Corlu is the cofounder of LabStarTM -an innovative low-cost device for data logging and analysis. His K12 teaching experiences include working as a school teacher in Africa and Europe, teaching middle and high school mathematics, science, and technology.

Türkçe

Prof. Dr. M. Sencer Çorlu, Oslo Metropolitan Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. 2016 yılından beri BAUSTEM Merkezi müdürü ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğretim üyesidir. Öncesinde Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapmış ve Türkiye'nin önde gelen özel okullarında görev yapan bir çok matematik öğretmeninin yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra dört farklı kıtada Uluslararası Bakalorya matematik, fen bilgisi (life science & earth science) ve bilişim teknolojileri öğretmenliği yapmıştır. Doktorasını tamamladığı Texas A&M Aggie STEM Center bünyesinde öğretmen eğitimi programları geliştirmiş ve yönetmiştir. Çorlu'nun 2022 Aralık ayı itibari ile Google h-index'i 17'tir. STEM-FeTeMM eğitimi, matematik öğretmen eğitimi, veya uluslararası okullar üzerine yoğunlaşmış 50'nin üzerinde makale ve kitap bölümü yayımlamıştır.Türk eğitimine özgün katkıları arasında

öne çıkmaktadır.

Recent Publications

Upcoming...

Others